Thông báo: Lịch thuyết trình của Giáo sư SAITO MARESHI 齋 藤 希 史 , Đại học Tokyo (東 京 大 學), Nhật Bản.

THÔNG BÁO

 

LỊCH THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC

CỦA GIÁO SƯ SAITO MARESHI 齋 藤 希 史

TẠI BỘ MÔN HÁN NÔM, KHOA VĂN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN,

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

  • Chủ đề:       THƠ VĂN CHỮ HÁN NHẬT BẢN THỜI CẬNTHẾ: TRẬT TỰ - LƯU THÔNG – THỦ PHÁP

近世日本の漢詩文――秩序・流通・手法)

  • Đối tượng: Cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Hán Nôm và các nhà khoa học có quan tâm đến vấn đề
  • Thời gian:          9:00 ~ 12: 00, ngày 27 /12/2016 (Thứ Ba)
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà H, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

GS. SAITO MARESHI齋 藤 希 史  hiện đang làm việc tại Trường Đại học khoa học Nhân văn, Đại học Tokyo (東 京 大 學), Nhật Bản. Giáo sư chuyên nghiên cứu về Thơ văn Lục triều; Ngôn ngữ và Văn học so sánh Trung Quốc – Nhật Bản thời kỳ cận đại, nhất là giai đoạn cuối thời nhà Thanh và Minh Trị duy tân.

 

Hà Nội, ngày  5 /12/2016

BỘ MÔN HÁN NÔM

Top