Thông báo: Lễ BVLATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Phương Liên "Một số đặc điểm thi pháp kịch Tagore"

THÔNG BÁO

Lễ bảo vệ luận án TS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Phương Liên

Đề tài: Một số đặc điểm thi pháp kịch Tagore

Vào hồi 14 h thứ hai ngày 12/01/2015 tại p.701 nhà E, trường ĐH KHXH & NV.

Rất mong thầy/cô và quý vị quan tâm đến tham dự.

Trân trọng cảm ơn!
Top