Giấy mời dự Tọa đàm khoa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*   *   *

KHOA VĂN HỌC – TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

BỘ MÔN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2014

 

GIẤY MỜI


Kính gửi: Các Thầy Cô và Quý vị quan tâm

Theo chương trình nghiên cứu khoa học đã đăng ký, Chủ trì đề tài khoa học “Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945 – 1975” (QGTĐ 12 – 13) trân trọng kính mời Quý Đại biểu đến tham dự, đọc báo cáo và trao đổi khoa học tại buổi tọa đàm:

TOÀN CẢNH THƠ VIỆT NAM

1945 - 1975

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 701 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Sự có mặt của Quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi và góp phần làm cho buổi tọa đàm thành công tốt đẹp.

 

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

PGS. TS. Nguyễn Bá Thành

Top