Thông báo trao Học bổng Do - Han (Hàn Quốc)

KHOA VĂN HỌC

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ

NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG DO – HAN

(NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC) NĂM HỌC 2012-2013

 

T tháng 4 năm 2012 đến nay, thông qua Thy Đ Tiến Thng – Ch tch Công đoàn Khoa, Ngân hàng Nông Nghip Hàn Quc đã đu đn gi tng 1.500.000 đng cho sinh viên, hc viên và nghiên cu sinh Khoa Văn học. Chi y - Ban ch nhim – BCH Công đoàn – BCH Liên chi Đoàn Khoa, sau khi bàn bc đã quyết đnh thành lp Qu Do - Han do Ban ch nhim Khoa qun lý và xét trao Hc bng trên theo tng hc kỳ hoc năm hc cho các đi tưng thuc din vưt khó, đạt thành tích trong hc tp công tác, có phm cht đo đc và rèn luyn tt.

Ban chủ nhiệm Khoa đã chỉ đạo Trợ lý CT&CTSV và BCS các lớp tiến hành bình bầu nghiêm túc. Sau khi có kết quả, trước khi kết thúc Hc kỳ I, năm hc 2012-2013, nhân k nim ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11, PGS.TS Đoàn Đức Phương - Chủ nhiệm Khoa đã thay mặt Ban chủ nhiệm quản lý Qu Do –Han ký Quyết đnh số 01 KV/CT-CTSV, trao 06 sut Hc bng, mi sut tr giá 1.000.000 đng cho 2 cán b ging dy là nghiên cứu sinh và học viên Cao học bảo vệ thành công xuất sắc Luận án Tiến sĩ và Luận văn Thạc sĩ, cùng với 04 sinh viên các Khóa 55, 56 vượt khó học tập và rèn luyện tốt ca Khoa. Dưi đây là Danh sách nhng ngưi đưc nhn Hc bng (theo Quyết định trên):

1.Lê Th Hng                     (05/07/1992)       Sinh viên lp Văn hc K56

2.Phùng Th Thúy               (20/10/1992)       Sinh viên lp Văn hc K55

3.Nguyn Th Hương          (05/12/1993)       Sinh viên lp Hán Nôm K56

4.Nguyn Thị Ngoan           (22/02/1991)       Sinh viên lp Hán Nôm K55

5.Nguyn Th Như Trang   (23/05/1983)       Cán b GD BM VHPT

6.Nguyn Thanh Diên        (02/01/1973)       Cán b GD BM VHPĐ

Ban ch nhim Khoa vui mng thông báo và sẽ trao Hc bng Do – Han cho nhng ngưi đu tiên đưc nhn vào 10h00, sáng 19/11/2012 tại Phòng họp Khoa. Đề nghị cán bộ và sinh viên có tên trong Quyết định trên trang phục chỉnh tề, có mặt đúng giờ để nhận Học bổng.

Trân trọng kính báo và chúc mừng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2012

THAY MẶT BQL QUỸ DO – HAN

Phó chủ nhiệm Khoa

ThS PHẠM ÁNH SAO

Top