Thông báo xem vở chèo Nguyễn Công Trứ

THÔNG BÁO VỀ BUỔI CÔNG DIỄN VỞ CHÈO NGUYỄN CÔNG TRỨ

PGS.TS Phạm Quang Long – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nguyên là PGĐ Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Chủ nhiệm Khoa Văn học trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và gia đình đến thưởng thức Buổi công chiếu vở chèo: NGUYỄN CÔNG TRỨ do chính Ông viết kịch bản.

Thời gian: 20h00, Chủ nhật, ngày 11/11/2012.

Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 – Phố Huế - Hà Nội)

Ban chủ nhiệm Khoa kính báo và kính mời Quý Thầy Cô trong Khoa tham dự sự kiện đặc biệt này.

Ghi chú: Giám đốc Sở Phạm Quang Long sẽ đích thân trực tại cửa rạp để đón Thầy Cô vào.

Kính báo.

                                                                        BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Top