THÔNG BÁO VỀ LỄ KHAI GIẢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HỌC

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013

 

Theo Công văn số 1607 / XHNV-TC của Nhà Trường gửi Khoa, Nhà Trường sẽ tiến hành trọng thể Lễ khai giảng năm học mới.

-Thời gian: 8h00, ngày 14/09/2012 (Thứ Sáu)

-Địa điểm: Hội trường Tầng 8 Nhà E

-Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Khoa / BMTT, Chủ nhiệm Bộ môn, Trưởng, Phó phòng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, đại diện sinh viên.

Trong Lễ khia giảng năm nay, Trường ta vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự và Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Để buổi Lễ diễn ra trang trọng, Nhà Trường yêu cầu các đại biểu đến dự đầy đủ, đúng giờ, lễ phục chỉnh tề (nam mặc comple cà vạt, nữ mặc áo dài).

Nhà Trường cho phép cán bộ giảng dạy và sinh viên có giờ lên lớp vào sáng Thứ Sáu 14/09/2012 được nghỉ.

Kính báo.

CHI ỦY - BAN CHỦ NHIỆM

Top