Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

          Số: 537/TB-ĐHNN                     Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

theo khung tham chiếu chung Châu Âu

- Căn cứ Thông báo số 826/2011/TB-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận về các cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1, C2);

- Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên ĐHQGHN,

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

1. Đối tượng dự thi: Giáo viên ngoại ngữ và đối tượng khác có nhu cầu.

2. Điều kiện dự thi: Có giấy tờ tuỳ thân rõ ràng, đăng ký đúng hạn và nộp lệ phí đầy đủ.

3. Đăng ký dự thi:

Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký theo mẫu in sẵn có dán ảnh (Thí sinh có thể tải mẫu phiếu trên trang Web của Trường www.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh à Tuyển sinh sau đại học à Mẫu văn bản, hướng dẫn);

- 01 bản photo công chứng Giấy Chứng minh nhân dân;

- Ảnh 3 x 4 cm kiểu CMND mới chụp trong vòng không quá 03 tháng (02 ảnh).

Lưu ý: Thí sinh đăng ký thi trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN-ĐHQGHN (phòng 102 nhà A3). Nộp lệ phí tại Phòng TCKT (phòng 201 nhà A1), Trường ĐHNN - ĐHQGHN.

4. Dạng thức đề thi: xem mẫu tại Phụ lục hoặc tại trang Web của Trường ở địa chỉ trên.

5. Lịch thi: Hàng năm, Trường tổ chức 04 kỳ thi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật cuối cùng của tháng 02, 05, 08 và 11.

Ngoài ra, xét yêu cầu cụ thể của các đơn vị đào tạo, Trường có thể tổ chức các kỳ thi không thường xuyên.

6. Trả kết quả thi:

Kết quả thi sẽ được thông báo chậm nhất là sau 02 tuần kể từ ngày tổ chức thi. Mỗi thí sinh được cấp một bản chính Giấy Chứng nhận kết quả. Giấy Chứng nhận kết quả được ký nhận trực tiếp và có giá trị trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp.

7. Mức thu phí: Thí sinh nộp lệ phí thi: 600.000đ (120.000đ/1 môn x 5 môn).

            Xin trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: HCTH, SĐH.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Lân Trung

 

Phụ lục 1:

Dạng thức một đề thi hoàn chỉnh

 

Môn thi, Thời gian

Định dạng bài thi

Mục đích

1

Nghe

≈ 35 phút

 

Chọn phương án trả lời đúng

50 câu/3 phần

Phần 1: Nghe các hội thoại ngắn

Phần 2: Nghe hội thoại có độ dài vừa phải

Phần 3: Nghe bài nói chuyện, bài giảng…

Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn ngữ đích và nắm bắt được thông tin theo yêu cầu trong đề

2

Từ vựng-Ngữ pháp

25 phút

 

Chọn phương án trả lời đúng

40 câu/2 phần

Phần 1: Tìm lỗi sai trong câu

Phần 2: Chọn từ đúng để hoàn thành câu

Đánh giá các kỹ năng nhận biết câu đúng của ngôn ngữ đích.

Kiểm tra khả năng sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp phù hợp trong tình huống của ngôn ngữ đích.

3

Đọc

55 phút

 

Chọn phương án trả lời đúng

50 câu/3 hoặc 5 bài đọc

Các bài đọc có các chủ đề khác nhau

Mỗi bài đọc có độ dài từ 500-700 từ

Đánh giá kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ đích và nắm bắt các thông tin theo yêu cầu của đề thi.

4

Viết

60 phút

 

Viết 2 bài

Bài 1: Miêu tả thông tin về sơ đồ hoặc bảng biểu. Độ dài tối thiểu 150 từ

Bài 2: Viết bài luận. Độ dài tối thiểu 250 từ

Đánh giá khả năng viết bằng ngôn ngữ đích, đặc biệt kỹ năng hiểu và phân tích số liệu; kỹ năng viết bài luận.

 

5

Nói

10 phút

Phỏng vấn trực tiếp không có chuẩn bị trước

3 phần/đề

Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu bản thân

Phần 2: Giao tiếp theo tình huống

Phần 3: Tranh luận theo chủ đề

Đánh giá khả năng diễn đạt ngôn ngữ đích của thí sinh thông qua giao tiếp trực tiếp với giám khảo, giao tiếp theo tình huống và tranh luận với giám khảo theo chủ đề.

 

 

Phụ lục 2: Mẫu đơn đăng kí dự thi

 

 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

           Số :                 /TB-ĐT                                   Hà Nội, ngày ... tháng ... năm .......

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

 

Họ và tên:......................................................... Nam / Nữ

Ngày sinh:.......................................... Nơi sinh: ...................................................

Số CMND: ........................................

Cấp ngày: .......................................... Nơi cấp: ....................................................

Đơn vị học tập/ công tác: .....................................................................................     

Email: ...................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................

.....................................................................................................

Đăng kí thi ngày: .............................. Ngoại ngữ: ...............................................

Trình độ (A1, A2, B1, B2, C1, C2): ............................................................

NGƯỜI NHẬN ĐƠN                                                                NGƯỜI NỘP ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Thong bao thi cap CCNN theo chuan Chau Au.doc)Thông báo thi cấp CCNN theo chuẩn Châu Âu 94 kB2012-06-11 09:462012-06-11 09:46
Top