Lịch công tác tuần 18, HK2, từ 18/5 đến 23/5/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

18/5

 

-8h30, VPK: Giao ban BCN.

 

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 3

19/5

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp HĐ tự đánh giá Trường. CNK dự.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 4

20/5

 

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

 

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 5

21/5

 

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp xét điểm chuẩn TS SĐH năm 2015. CNK dự.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

Thứ 6

22/5

 

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

 

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 7

23/5

-8h00, HTT8 nhà E:Hội nghị điển hình tiên tiến. Đại biểu theo giấy mời dự.

 

-Nghỉ.

Ghi chú: Tuần sau:

-Thứ Năm, ngày 28/5/2015: 8h00, P.311 VPK: Sinh viên K56 nộp KLTN.

-Thứ Sáu, ngày 29/5/2015:

+7h00, tại TP Nam Định: Coi thi tuyển sinh ĐHQGHN năm 2015. Cán bộ theo Danh sách.

+8h00, tại 19 - Lê Thánh Tông: Lễ mừng sinh nhật tuổi 80 Giáo sư Hà Minh Đức. Kính mời CBVC toàn Khoa dự.

(Lịch này thay cho Giấy mời)

Top