Lịch công tác

Lịch công tác tuần 21, HK2, từ 8/6 đến 13/6/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

25/5

Thứ 3

26/5

Thứ 4

27/5

- 8h00, VPK: Họp chi bộ, thống nhất phương án nhân sự PCN Khoa nhiệm kì 2015-2020.

- 8h30, VPK: Họp toàn khoa, giới thiệu PCN Khoa nhiệm kì 2015-2020

Thứ 5

28/5

Thứ 6

29/5

- 8h00, Tầng 8, P. 701, P. 506 nhà EHội nghị Khoa học trẻ năm 2015 “Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và Nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tế”

Thứ 7

30/5

-Nghỉ.

-Nghỉ.

Ghi chú:

Các Thầy/Cô coi thi và chấm thi cuối kì thực hiện theo lịch đã phân công.

Lịch công tác tuần 19, HK2, từ 25/5 đến 30/5/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

25/5

-8h00, VPK: Giao ban BCN.

-8h30, P.506E: BGH họp với CNK Văn học về Lễ mừng thọ GS, NGND Hà Minh Đức.

-10h00, HTT8E: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm BCN Khoa KHQL. PCN Phạm Xuân Thạch dự.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 3

26/5

-8h30, P.501E: Kiểm tra tiến độ đề tài cấp ĐHQG năm 2014. Các CNĐT theo Giấy mời dự.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp Đảng ủy. ĐUV NK Phạm Xuân Thạch dự.

Thứ 4

27/5

-8h30, Phòng họp Khoa: Họp Hội đồng KHĐT Khoa về điều chỉnh CTĐT. Mời các thành viên trong HĐ dự.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

-14h00, P.506E: Họp BCĐ thi tuyển sinh ĐHQG. Các thành viên BCĐ dự,

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 5

28/5

-8h30, P.311 VPK: Sinh viên K56 nộp KLTN (cả ngày).

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

Thứ 6

29/5

-8h00, HT Lê Văn Thiêm, 19 - Lê Thánh Tông, HN: Lễ mừng thọ tuổi 80 Giáo sư Hà Minh Đức. Kính mời CBVC toàn Khoa dự.

-Coi thi tuyển sinh ĐHQG năm 2015. Cán bộ theo DS.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 7

30/5

-Nghỉ.

-Nghỉ.

Ghi chú: Tuần sau:

-8h00, ngày 05/6/2015: Giao ban Trường. BTCB, CNK và GĐTT dự.

(Lịch này thay cho Giấy mời)

Lịch công tác tuần 17, HK2, từ 11/5 đến 16/5/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

11/5

-8h30, VPK: Giao ban BCN.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 3

12/5

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 4

13/5

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

-14h00, Phòng họp Khoa: Họp Chi bộ và họp toàn Khoa giới thiệu CNK nh. kỳ 2015-2020.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 5

14/5

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

Thứ 6

15/5

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 7

16/5

-8h30, P.203, Nhà điều hành ĐHQGHN: Họp trưởng phó các điểm thi ĐGNL. PCN Phạm Xuân Thạch dự.

-Nghỉ.

Ghi chú:

(Lịch này thay cho Giấy mời)

Lịch công tác tuần 18, HK2, từ 18/5 đến 23/5/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

18/5

 

-8h30, VPK: Giao ban BCN.

 

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 3

19/5

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp HĐ tự đánh giá Trường. CNK dự.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 4

20/5

 

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

 

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 5

21/5

 

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp xét điểm chuẩn TS SĐH năm 2015. CNK dự.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

Thứ 6

22/5

 

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

 

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 7

23/5

-8h00, HTT8 nhà E:Hội nghị điển hình tiên tiến. Đại biểu theo giấy mời dự.

 

-Nghỉ.

Ghi chú: Tuần sau:

-Thứ Năm, ngày 28/5/2015: 8h00, P.311 VPK: Sinh viên K56 nộp KLTN.

-Thứ Sáu, ngày 29/5/2015:

+7h00, tại TP Nam Định: Coi thi tuyển sinh ĐHQGHN năm 2015. Cán bộ theo Danh sách.

+8h00, tại 19 - Lê Thánh Tông: Lễ mừng sinh nhật tuổi 80 Giáo sư Hà Minh Đức. Kính mời CBVC toàn Khoa dự.

(Lịch này thay cho Giấy mời)

Lịch công tác tuần 16, HK2, từ 04/5 đến 09/5/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

4/5

-8h00, P.506E: Giao ban Trường. BTCB, CNK & GĐTT dự.

-9h30, HTT8E: Thuyết trình của GS Jonathan London về KHXH&NV Việt Nam. Mời cán bộ Trẻ dự.

-10h30, VPK: Giao ban BCN.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 3

5/5

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 4

6/5

-8h00, HTT8E: Hội nghị KHSV cấp Trường. Mời CBVC & SV tham dự.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

-14h00, VPK: BGH làm việc với BCN về giới thiệu CNK nhiệm kỳ mới.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 5

7/5

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp HĐTS ĐHCQ 2015. PCN Phạm Xuân Thạch dự.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

Thứ 6

8/5

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 7

9/5

-Nghỉ.

-Nghỉ.

Ghi chú:

(Lịch này thay cho Giấy mời)

Top