24 sinh viên Khoa Văn học được Nhà trường khen thưởng trong năm học 2008 - 2009

Ngày 17 tháng 9 năm 2009, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký quyết định số 1374QĐ/XHNV-CT&CTSV về việc Khen thưởng sinh viên Khóa QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X trong năm học 2008-2009. Trong quyết định này, Khoa Văn học có 24 sinh viên được nhận khen thưởng. Các em là những sinh viên có thành tích học tập Giỏi và Xuất sắc, là những cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có kết quả học tập tốt và tích cực đóng góp cho phong trào sinh viên, các em là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhưng vẫn vươn lên học tốt.

Các sinh viên sẽ được trao tặng Giấy khen và phần thưởng tại Lễ Khai giảng năm học 2009 - 2010 của Khoa Văn học tổ chức lúc 8h30 ngày Chủ nhật, 27/9/2009 tại Hội trường tầng 8 nhà E sắp tới.

Danh sách bao gồm:

11 Sinh viên đạt kết quả học tập loại Xuất sắc và Giỏi

STT

Họ và tên

Lớp

Ngày sinh

Điểm TBCHT

1.

Nguyễn Hương Thảo

K51 Văn

20/11/1988

3.43

2.

Nguyễn Mạnh Sơn

K51 Hán

18/11/1988

3.74

3.

Nguyễn Thùy Linh

K51CLC

22/5/1988

3.63

4.

Phạm Thị Thủy

K51SPNV

6/1/1989

3.63

5.

Nguyễn Hoàng Cúc

K52 Văn

14/9/1990

3.50

6.

Nguyễn Thị Kim Hằng

K52CLC

18/10/1989

3.67

7.

Lê Thị Xuyên

K52SPNV

17/9/1988

3.51

8.

Nguyễn Thị Hà

K53 Văn

19/4/1989

3.49

9.

Phạm Ngọc Lan

K53CLC

3/11/1990

3.57

10.

Trần Thị Nữ

K53 Hán

29/1/1990

3.45

11.

Nguyễn Thị Hương

K53SPNV

14/3/1990

3.39

6 Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có nhiều thành tích trong học tập và công tác

STT

Họ và tên

Lớp

Ngày sinh

Điểm TBCHT

1.

Nguyễn Thị Thu Hà

K51Văn

22/12/1988

3.47

2.

Nguyễn Ngọc Anh

K51SPNV

26/7/1988

3.50

3.

Vũ Thị Vân Anh

K52 Văn

18/11/1989

3.26

4.

Phạm Thị Phương Nhung

K52SPNV

25/9/1988

3.46

5.

Phùng Thị Miền

K53 Văn

3/9/1987

3.20

6.

Nguyễn Văn Lộc

K53SPNV

2/9/1989

2.80

7 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt

STT

Họ và tên

Lớp

Ngày sinh

Điểm TBCHT

1.

Nguyễn Thu Hương

K51 Văn

6/5/1986

2.78

2.

Bùi Thị Hoài

K51SPNV

16/3/1986

2.82

3.

Nguyễn Thị Dự

K52 Văn

4/5/1987

2.83

4.

Phạm Thị Thanh Vân

K52 Hán

1/10/1989

3.06

5.

Trịnh Văn Quỳnh

K52SPNV

19/9/1989

3.38

6.

Trần Thị Minh

K53 Văn

7/6/1989

3.12

7.

Trương Thị Song Oanh

K53SPNV

14/12/1988

2.80Top