Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2009 - 2010" của Khoa Văn học

Thực hiện Công văn số 1278/XHNV-CT&CTSV về việc Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2009 - 2010" ngày 27/8/2009 của Hiệu trưởng Nhà trường, kính thông báo tới các thầy cô hiện là giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập của các lớp từ khóa 51 đến khóa 54 các công việc cần thực hiện sau:

I. Đối với sinh viên các khóa K51 đến K53 (QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X)

Học theo lớp khóa học.

- Thời gian: Từ ngày 7/9/2009 đến 9/9/2009 (sáng từ 7h30-11h00, chiều từ 13h30 - 17h00)

- Địa điểm: Tại các giảng đường theo sự sắp xếp của Phòng Đào tạo

- Nội dung sinh hoạt:

+ Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 9 khóa X.

+ Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chủ đề năm 2009 là "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

+ Thông tin về công tác tổ chức quản lý đào tạo, quản lý sinh viên trong đơn vị năm học 2008 - 2009 và kế hoạch năm học 2009 - 2010

+ Đánh giá kết quả và góp ý cho phương hướng hoạt động phong trào Đoàn thanh niên và công tác Hội sinh viên trong đơn vị

+ Kiện toàn Ban cán sự lớp.

+ Đánh giá kết quả rèn luyện HKII, năm 2008 - 2009. Lớp tổng hợp, lấy chữ ký của GVCN hoặc CVHT và chuyển về Khoa trước ngày 15/9/2009

+ Quán triệt việc mua Bảo hiểm Y tế (120.000/SV/năm). Lớp tổ chức thu vào đầu năm học, nộp cho Phòng Kế hoạch - Tài vụ, chậm nhất là ngày 10/9/2009.

+ Phổ biến các tiêu chuẩn và lựa chọn sinh viên nhận Học bổng Tố Hữu. Lễ trao học bổng dự kiến diễn ra trong Lễ khai giảng của Khoa vào ngày 19/9/2009

- Tài liệu: Các tài liệu phục vụ cho buổi sinh hoạt đã được chuyển cho các thầy cô là Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập của các lớp thuộc các khóa nói trên. Tài liệu đã gửi tại Hòm thư của các Bộ môn.

II. Đối với K54 (QH-2009-X)

Học tập trung toàn trường. Chia làm 3 đợt, mỗi đợt 3 buổi

- Thời gian: Từ ngày 7/9/2009 đến 11/9/2009 (sáng từ 7h30-11h00, chiều từ 13h30 - 17h00)

Lịch học cụ thể của sinh viên Khoa Văn học

+ Từ ngày 7/9 - buổi sáng 8/9: Hán Nôm, Sư phạm Ngữ Văn

+ Từ chiều ngày 8/9 - cả ngày 9/9: Văn học

Cố vấn học tập phải có mặt tại các buổi học để quản lý lớp do mình phụ trách.

- Địa điểm: Hội trường tầng 8 - nhà E