Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng cử nhân cho sinh viên khóa QH-2005-X của Nhà trường

Nhà trường tổ chức Lễ trao bằng cử nhân cho toàn bộ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi, trao giấy khen và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu của tất cả các Khoa.

1. Thành phần tham dự Lễ trao bằng

- Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng ban

- Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường

- Đại diện BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Trường

- Bí thư Chi bộ, đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa, Trợ lý Đào tạo, Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Các thầy cô là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, các Giáo sư, Phó Giáo sư, TSKH.

- Những sinh viên khóa QH-2005-X được khen thưởng, toàn bộ sinh viên khóa QH-2005-X tốt nghiệp loại Giỏi đến nhận Bằng. Ngoài ra, mỗi Khoa cử 40 sinh viên tham dự.

2. Thời gian

- 8h30' ngày thứ Năm, 25/6/2009. Sinh viên các Khoa trong danh sách nhận bằng có mặt lúc 8h00 để ký nhận bằng và nhận lễ phục.

3. Địa điểm

- Hội trường tầng, nhà E.

4. Lịch phát bằng tại các Khoa từ chiều 25/06 đến ngày 02/07/2009. Các đơn vị đăng ký mượn hội trường, giảng đường liên hệ với phòng Hành chính Quản trị, Đào tạo; mượn lễ phục đăng ký tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 20/06/2009

Theo công văn số 74/HD-CT&CTSV

Top