Lịch trả hồ sơ cho sinh viên khóa QH-2005-X (K50)

Ngay sau khi tốt nghiệp, Nhà trường sẽ thực hiện việc trả hồ sơ gốc cho sinh viên khóa QH-2005-X (K50)

1. Các việc cần làm trước khi rút hồ sơ gốc:

- Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu Lý lịch tốt nghiệp, Phiếu Thanh toán. Hai giấy tờ này sinh viên nhận từ Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên của Khoa (Cô Nguyễn Thu Hiền). Sinh viên nộp lại Lý lịch tốt nghiệp cho Trợ lý trước ngày bảo vệ (30/05/2009)

- Sinh viên trả sách cho Phòng Tư liệu Khoa và Trung tâm thông tin Thư viện từ ngày 26/05/2009 đến ngày 10/06/2009 (có xác nhận vào phiếu thanh toán)

2. Lịch trả hồ sơ:

- Thời gian: Sáng thứ Ba, ngày 23/06/2009

- Địa điểm: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, P408 nhà E.

- Khi đến rút hồ sơ, sinh viên mang theo Phiếu thanh toán (đã có xác nhận của Phòng tư liệu Khoa, Trung tâm Thông tin Thư viện), Giấy thu nhận sinh viên.

Top