PGS.TS Đỗ Hồng Chung

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1935
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị
...

PGS.TS Đỗ Ngoạn

PGS.TS ĐỖ NGOẠN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1934
 • Nơi sinh: Thái Nguyên
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh:
...

PGS.TS Đoàn Đức Phương

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 007

 • Năm sinh: 1954
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
...

PGS.TS Hà Văn Đức

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 039

 • Năm sinh: 1954
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn
...

PGS.TS Lê Chí Dũng

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1942
 • Nơi sinh: Quảng Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời
...