PGS.TS. Phạm Xuân Thạch

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 065

 • Năm sinh: 1976

 • Nơi sinh: Hà Nội

 • Học vị: Tiến sĩ

 • Chức danh: Giảng viên

 • Đơn vị

...

PGS.TSKH Đỗ Văn Khang

PGS.TSKH ĐỖ VĂN KHANG

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1934
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ Khoa học
 • Chức
...

Tạ Doãn Quyết

TẠ DOÃN QUYẾT

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1947
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng
...

ThS. Đinh Thanh Hiếu

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 046

 • Năm sinh: 1974
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn
...