GS. Đặng Thai Mai

GS. ĐẶNG THAI MAI

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1902
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học hàm: Giáo sư
 • Chức danh: Giảng
...

GS. Đinh Gia Khánh

GS. ĐINH GIA KHÁNH

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1925
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Chức danh: Giáo sư, Giảng
...

GS. Đỗ Đức Hiểu

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1924
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học hàm: Giáo sư
 • Chức danh: Giảng viên Cao cấp
 • Đơn
...

GS. Hà Minh Đức

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1935
 • Nơi sinh: Thanh Hoá
 • Học hàm: Giáo sư
 • Chức danh: Giảng viên Cao
...