PGS.TS Lý Hoài Thu

I. Sơ lược lí lịch
 • Năm sinh: 1953
 • Nơi sinh: Quảng Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
...

PGS.TS Nguyễn Bá Thành

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 015

 • Năm sinh: 1951
 • Nơi sinh: Hà Tĩnh
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
...

PGS.TS Nguyễn Liên

PGS.TS NGUYỄN LIÊN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1935
 • Nơi sinh: Hà Nam
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh:
...

PGS.TS Nguyễn Trường Lịch

PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1932
 • Nơi sinh: Hà Tĩnh
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh:
...