PGS. Đặng Thị Hạnh

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1930
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời gian công tác tại
...

PGS. Hồ Tấn Trai (Phạm Văn Sĩ)

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1923. Mất năm 2005
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời gian công tác tại
...

PGS. Lê Đức Niệm

PGS. LÊ ĐỨC NIỆM

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1934
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị công tác
...

PGS. Nguyễn Lộc

PGS. NGUYỄN LỘC

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1938
 • Nơi sinh: Quảng Ngãi
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời gian
...

PGS.TS Đinh Xuân Dũng

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1945
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời
...