TS. Nguyễn Tuấn Cường

1. Sơ yếu lí lịchkhoavan 60nam 003

  • Họ tên: Nguyễn Tuấn Cường
  • Năm sinh: 1980
  • Nơi công tác: Bộ môn Hán Nôm, Khoa V
...

TS. Nguyễn Văn Nam

I. Sơ lược lí lịch

  • Năm sinh: 1953
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên chính
...

TS. Phạm Văn Hưng

LÍ LỊCH KHOA HỌC

Anh Pham Van Hung

1. Họ và tên: Phạm Văn Hưng

2. Năm sinh: 1983

3. Giới tính: Nam

4. Nơi sinh:

...

TS. Tôn Gia Ngân

TS. TÔN GIA NGÂN

I. Sơ lược lí lịch

  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Thời gian công tác tại Trường:
...