Ngô Hoàng Mai

NGÔ HOÀNG MAI

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1956
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng
...

Nguyễn Văn Khoả

NGUYỄN VĂN KHOẢ

I. Sơ lược lí lịch

 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường:
...

Nhà giáo Trần Thuyết

Trần Thuyết

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1930
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh:
...

PGS. Chu Xuân Diên

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1934
 • Nơi sinh: Bắc Ninh
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chức danh: Giảng viên
...