Học bổng - Việc làm

Thông báo xét chọn Học bổng Phan Cự Đệ

Trong năm học 2009-2010, gia đình cố GS.VS Phan Cự Đệ đã quyết định trao tặng cho sinh viên khoa Văn học 10 suất học bổng nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên phấn đấu học giỏi, khắc phục khó khăn vươn lên học tốt.

Ban Chủ nhiệm Khoa Văn học đề nghị Ban cán sự các lớp lựa chọn sinh viên theo các tiêu chuẩn sau:

Đối tượng:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy thuộc Khoa Văn học, từ khóa 51 đến khóa 53.

Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi trong năm học 2008-2009 (TBCHT từ 3,2 trở lên), có nhiều đóng góp trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (tham gia hoặc đạt giải)

- Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19), có nhiều đóng góp cho phong trào của Lớp, Đoàn, Hội.

- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19).

- Sinh viên chưa từng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, quốc tế nào trong suốt bốn năm học (không tính học bổng thường kỳ và trợ cấp xã hội).

Mức học bổng: 10 suất, mỗi suất 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Mỗi lớp chọn từ 1 đến 3 sinh viên gửi lên xét chọn học bổng.

Hồ sơ xin cấp học bổng:

- Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng của lớp. Danh sách phải do Ban cán sự lớp lập ra và có chữ ký của CVHT hoặc GVCN (theo mẫu dưới đây)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

ĐTBCHT

2008-2009

Xếp loại rèn luyện

SV thuộc diện

(ghi rõ 1 trong 3 diện)Học giỏi; Cán bộ Lớp, Đoàn, Hội; SV có hoàn cảnh khó khăn

- Đơn xin cấp học bổng của các sinh viên có tên trong danh sách (theo mẫu)

Hồ sơ xin cấp học bổng gửi về Ban Chủ nhiệm Khoa trước ngày thứ Ba 22/9/2009.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Hoc bong Phan Cu De.doc)Don xin cap hoc bong Phan Cu De 41 kB2009-09-21 07:132009-09-21 07:13

Học bổng Chung-Soo dành cho sinh viên Khoa Văn học năm học 2009-2010

Quỹ Học bổng Chung-Soo (Hàn Quốc) được thành lập từ năm 1962, có mục đích nuôi dưỡng nguồn nhân tài để phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của Hàn Quốc. Gần đây, Quỹ bắt đầu mở rộng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho nhiều nước trên thế giới.

Đối với Việt Nam, năm 2009 Quỹ quyết định trao tặng cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn một số suất học bổng.

Thực hiện công văn số 122/XHNV-CT&CTSV ra ngày 9 tháng 9 năm 2009 về việc Tuyển chọn sinh viên nhận học bổng Chung-Soo (Hàn Quốc) của Hiệu trưởng Nhà trường, Khoa Văn học xin thông báo tới sinh viên các lớp K51, K52 về chương trình cấp học bổng này trong năm 2009 như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

- Sinh viên năm thứ tư (K51) đã nhận học bổng này lần 1; Sinh viên năm thứ ba (K52) hệ chính quy, hiện đang học tập tại Trường.

2. Tiêu chuẩn:

2.1. Sinh viên thường

- TBCHT năm học 2008-2009 từ 3.4 trở lên, không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.5, không bị kỷ luật khiển trách

- Đạt giải NCKH từ cấp Khoa trở lên

- Điểm rèn luyện loại tốt trở lên

2.2. Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội

- TBCHT năm học 2008-2009 từ 3.2 trở lên, không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.5, không bị kỷ luật khiển trách

- Đạt giải NCKH từ cấp Khoa trở lên

- Điểm rèn luyện loại tốt trở lên

2.3. Sinh viên diện chính sách xã hội (*)

- - TBCHT năm học 2008-2009 từ 2.9 trở lên, không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.5, không bị kỷ luật khiển trách

- Đạt giải NCKH từ cấp Khoa trở lên

- Điểm rèn luyện loại tốt trở lên

3. Chỉ tiêu dành cho Khoa Văn học: 6 suất, mỗi suất giá trị 250 USD, trong đó

- 3 suất cho khóa QH-2006-X đã nhận trong năm 2008-2009, cụ thể là:

+ Nguyễn Mạnh Sơn, K51 Hán Nôm

+ Phạm Thị Thanh Mai, K51 Hán Nôm

+ Nguyễn Thị Thu Hà, K51 Văn học

Các bạn có tên nói trên sẽ được ưu tiên xét nhận tiếp học bổng nếu đủ tiêu chuẩn như trong mục 2. Nếu các sinh viên này không đủ tiêu chuẩn thì sẽ nhường lại cho các bạn sinh viên của K52.

- 3 suất dành cho sinh viên K52 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của học bổng. Nếu ba sinh viên K51 có tên ở trên không đủ tiêu chuẩn xét thì các suất này sẽ được bổ sung thêm cho K52

4. Hồ sơ xét chọn (gửi lên Khoa)

- Danh sách đề nghị của lớp (có chữ ký lớp trưởng và CVHT) theo mẫu sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBCHT

2008-2009

Điểm RL

Thành tích

cá nhân

Đối tượng

xét chọn

Địa chỉ và

ĐT liên lạc5. Thời hạn:

Đề nghị các lớp bầu xét và gửi danh sách về Khoa cho cô Nguyễn Thu Hiền trước ngày thứ Năm, 17/9/2009. Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ xét các hồ sơ hợp lệ và đúng hạn.

(*) Sinh viên diện CSXH gồm:

- Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh

- Người dân tộc ít người ở vùng cao

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

- Là người tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định

Tuyển chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo-En của Hàn Quốc

Thực hiện công văn số 1878/CT-HSSV ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo-En lần 2 năm học 2008-2009, Nhà trường đã có thông báo gửi về Khoa như sau:

1. Chỉ tiêu dành cho sinh viên Khoa Văn học: 2 suất (trong đó có 1 suất dành cho sinh viên ngành Sư phạm)

2. Trị giá mỗi suất học bổng:

- 200 USD/1 sinh viên/ năm học

- Sinh viên được nhận học bổng lần này sẽ tiếp tục được nhận học bổng trong những năm học tiếp theo nếu vẫn duy trì được kết quả học tập và rèn luyện tốt

3. Đối tượng xét chọn: Dành cho sinh viên đại học đang học năm thứ nhất hệ chính quy

4. Tiêu chí xét chọn:

- Kết quả học tập HKI năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên

- Kết quả rèn luyện HKI năm học 2008-2009 đạt loại Tốt trở lên

- Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

5. Hồ sơ xét tuyển:

- Hồ sơ gửi lên Khoa xét gồm:

+ Bản giới thiệu về bản thân (theo mẫu đính kèm)

+ Phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi nhận được học bổng (viết tay hoặc đánh máy không quá 2 trang)

+ Giấy tờ liên quan khác (nếu có như: chứng nhận hộ nghèo, đối tượng ưu tiên...)

- Hồ sơ gửi lên Trường xét: Ngoài các giấy tờ đã nêu trên, cần có Công văn của Ban chủ nhiệm Khoa, danh sách đề nghị (theo mẫu) và Bảng điểm HKI năm học 2008-2009 có xác nhận của Phòng Đào tạo.

6. Thời hạn nộp Hồ sơ:

- Các lớp nộp danh sách và hồ sơ sinh viên đề nghị nhận học bổng lên Khoa để xét chọn trước ngày thứ 6 (5/6/2009) cho cô Nguyễn Thu Hiền, Trợ lý CT&CTSV hoặc gửi vào Hòm thư của Bộ môn Văn học phương Đông.

- Khoa gửi danh sách và hồ sơ sinh viên đề nghị được nhận học bổng về Trường trước ngày thứ 2 (8/6/2009) theo công văn và thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------

Lưu ý: Toàn văn công văn này cùng các mẫu hồ sơ đã được gửi vào hòm thư của các lớp K53 vào ngày thứ 6 (29/5/2009), Lớp trưởng các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các bạn.


Khoa Văn học xét chọn Học bổng Tố Hữu năm học 2008-2009

Học bổng Tố Hữu là học bổng thường niên do gia đình nhà thơ Tố Hữu trao tặng cho các sinh viên khoa Văn học được bắt đầu thực hiện từ năm học 2008-2009. Học bổng Tố Hữu là một phần tâm nguyện của nhà thơ Tố Hữu lúc sinh thời tha thiết được đóng góp vào việc bồi dưỡng và đào tạo các cán bộ văn học trẻ của nước nhà. Học bổng là sự tiếp sức cho các sinh viên học giỏi, có nhiều đóng góp cho phong trào chung, khắc phục khó khăn vươn lên học tốt.

Đối tượng:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy thuộc Khoa Văn học, từ khóa 51 đến khóa 53.

Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi trong năm học 2008-2009 (TBCHT từ 3,2 trở lên), có nhiều đóng góp trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (tham gia hoặc đạt giải)

- Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19), có nhiều đóng góp cho phong trào của Lớp, Đoàn, Hội.

- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19).

- Sinh viên chưa nhận học bổng Tố Hữu trong năm học 2008-2009 hoặc chưa từng nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ tổ chức nào.

Mức học bổng: 8 suất, mỗi suất 2.000.000đ (Hai triệu đồng), sẽ trao cho các sinh viên được nhận trong Lễ khai giảng năm học 2009-2010 của Khoa, dự kiến tổ chức vào ngày 19/9/2009.

Hồ sơ xin cấp học bổng:

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu, đã gửi kèm trong công văn về các lớp)

- Bản tự thuật về bản thân (dài không quá 1 trang A4)

Thời gian nộp:

Danh sách sinh viên nhận học bổng gửi về Ban Chủ nhiệm Khoa trước ngày thứ Ba 15/9/2009. Danh sách phải có chữ ký xác nhận của GVCN hoặc CVHT.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

ĐTBCHT

2008-2009

Xếp loại rèn luyện

SV thuộc diện

(ghi rõ 1 trong 3 diện)Học giỏi; Cán bộ Lớp, Đoàn, Hội; SV có hoàn cảnh khó khăn


Top