Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách Năm học 2009 - 2010

- Tổng số lượng các loại học bổng: 27  loại. - Tổng số suất học bổng: 932  suất. - Tổng giá trị các loại học bổng: 811.000.000 VNĐ + 139.720 USD + 1.550.000 JPY (Tương đương: 3.635.960.000 VND)

TT

Tên học bổng

Tổ chức cấp

Trị giá

(suất /năm học)

Số luợng (suất)

Thành tiền

Đối tượng

Thời hạn xét cấp

Đơn vị quản lý

1

Học bổng K-T

Học kỳ 1

Quỹ học bổng K-T

2.000.000 VND

12

24.000.000 (VND)

Sinh viên nghèo vượt khó

Tháng 12/09

ĐHQGHN

Học kỳ 2

Quỹ học bổng K-T

2.000.000 VND

12

24.000.000 (VND)

Sinh viên nghèo vượt khó

21/04/10

ĐHQGHN

2

Học bổng SHINNYO (Nhật Bản)

HB cho Sinh viên

Tổ chức SHINNYO-EN (Nhật Bản)

200 USD

129

25.800

(USD)

Sinh viên nghèo vượt khó

Tháng 11/09

Tổ chức SHINNYO-EN

HB cho Học sinh

Tổ chức SHINNYO-EN (Nhật Bản)

120 USD

210

25.200

(USD)

Học sinh nghèo vượt khó

HB cho Sinh viên

Tổ chức SHINNYO-EN (Nhật Bản)

200 USD

25

5.000 USD

Sinh viên nghèo vượt khó

Tháng 5/10

Tổ chức SHINNYO-EN

3

Học bổng POSCO, Hàn Quốc

Quỹ học bổng POSCO (Hàn Quốc)

500 USD

20

10.000

(USD)

Sinh viên học giỏi

21/10/09

Quỹ học bổng POSCO

4

Học bổng Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi

Quỹ Ngân hàng TCTN Nhật Bản - NH Tokyo - Mitsubishi

240 USD

40

9.600

USD

Sinh viên học giỏi

Tháng 11/09

Quỹ Ngân hàng TCTN Nhật Bản - NH Tokyo - Mitsubishi

5

Học bổng Toàn cầu SMBC

Quỹ Toàn cầu SMBC

200 USD

30

6.000

USD

Sinh viên giỏi, SV nghèo vượt khó

Tháng 3/2010

Quỹ Toàn cầu SMBC

6

Học bổng GE

Quỹ Học bổng GE Foundation

1.200 USD

1x3 năm

3.600 USD

SV giỏi ngành kinh doanh, kỹ thuật, KH tự nhiên.

từ năm học 2009-2010

Quỹ Học bổng GE Foundation

7

Học bổng Vừ A Dính

Quỹ HB Vừ A Dính

1 000 000 VND

20

20.000.000 VND

HSSV dân tộc thiểu số

Tháng 11/2009

Quỹ HB Vừ A Dính

8

Học bổng Vừ A Dính

Quỹ HB Vừ A Dính

1 000 000 VND

60

60.000.000 VND

HSSV dân tộc thiểu số

Tháng 3/2010

Quỹ HB Vừ A Dính

9

Học bổng Toàn phần TOSHIBA, Nhật Bản

Tập đoàn TOSHIBA, Nhật Bản

100.000 JPY

11

1.100.000

JPY

Học viên cao học và nghiên cứu sinh

L1: 14/9/09

L2: 3/10

Tập đoàn TOSHIBA

10

Học bổng Bán phần TOSHIBA, Nhật Bản

Tập đoàn TOSHIBA, Nhật Bản

50.000 JPY

9

450.000

JPY

Học viên cao học và nghiên cứu sinh

L1: 14/9/09

L2: 3/10

Tập đoàn TOSHIBA

11

Học bổng Nhà Tài trợ Bà Nguyễn Thị Thoa

Bà Nguyễn Thị Thoa

6.000.000 VND

20

120.000.000 VND

Học sinh nghèo vượt khó

25/9/2009

Bà Nguyễn Thị Thoa

12

Học bổng Nhà Tài trợ Bà Nguyễn Thị Thoa

Bà Nguyễn Thị Thoa

6.000.000 VND

20

120.000.000 VND

Học sinh nghèo vượt khó

Tháng 10/09

Bà Nguyễn Thị Thoa

13

Học bổng Lotte, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc

600 USD/ 01 học kỳ

14

8.400

USD

SV giỏi ngành Tiếng Hàn & Hàn Quốc học

27/10/2009

Quỹ học bổng Lotte

14

Học bổng Quỹ SoChon (Hàn Quốc)

Quỹ SoChon (Hàn Quốc)

220 USD

20

4.400

USD

SV giỏi ngành Tiếng Hàn & Hàn Quốc học

Tháng 12/09

Quỹ SoChon

15

(Trao tiếp) Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Quỹ học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

200 USD/ 2 học kỳ/SV

19

3.800 USD

Sinh viên giỏi, SV nghèo vượt khó

Tháng 10/09+Tháng 5/2010

Quỹ HB Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

16

(Trao cho SV Năm 1) Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Quỹ học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

200 USD/ 2 học kỳ/SV

11

2.200 USD

Sinh viên giỏi, SV nghèo vượt khó

Tháng 10/09+Tháng 5/2010

Quỹ HB Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

17

Học bổng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh

10.000.000 VND/năm học

20

200.000.000 VND

Sinh viên giỏi, SV nghèo vượt khó

25/ 9/09

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh

18

Học bổng Pony Chung, Hàn Quốc

Quỹ HB Pony Chung, Hàn Quốc

500 USD/ năm học /SV

30

15.000 USD

Sinh viên (ĐH và SĐH) giỏi, SV nghèo vượt khó

Tháng 11/09

Quỹ HB Pony Chung, Hàn Quốc

19

Quỹ HB Tiếp sức đến trường

Báo Tuổi trẻ-TP HCM

4.000.000 VND/năm học

33

132.000.000 VND

Sinh viên năm 1 có hoàn cảnh khó khăn

Tháng 11/09

Báo Tuổi trẻ-TP HCM

20

Học bổng YAMADA-Nhật Bản

Quỹ YAMADA - Nhật Bản

200 USD/ năm học /SV

100

20.000 USD

Sinh viên giỏi, SV nghèo vượt khó

Tháng 5/2010

Quỹ YAMADA - Nhật Bản

21

HB Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

2 000 000 VND

5

10. 000. 000 VND

SV nghèo vượt khó

9/10/2009

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

22

HB Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

2 000 000 VND

3

6 000 000 VND

SV nghèo vượt khó

Tháng 3/2010

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

23

Quỹ Học bổng Từ thiện Minh Đức

Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức

1 500 000 VND

30

45 000 000 VND

SV nghèo vượt khó

18/9/2009

Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức

24

Học bổng BROTHER

Công ty BROTHER (Hải Dương)

360 USD

2

720 USD

Hộ khẩu Hải Dương học giỏi

9/2009

Công ty BROTHER (Hải Dương)

25

Học bổng HN Telecom

Công ty HN Telecom

5.000.000 VND

6

30.000.000 VND

Thủ khoa đầu vào

9/10/2009

Công ty HN Telecom

26

Học bổng HN Telecom

Công ty HN Telecom

2.000.000 VND

10

20.000.000 VND

SV nghèo vượt khó

9/10/2009

Công ty HN Telecom

27

Học bổng HP

Công ty Hewlett Packard (HP)

?

10

(Đi Singgapo)

Sinh viên giỏi

12/2009

Công ty HP

Tổng số

932