Thông báo xét chọn Học bổng Phan Cự Đệ

Trong năm học 2009-2010, gia đình cố GS.VS Phan Cự Đệ đã quyết định trao tặng cho sinh viên khoa Văn học 10 suất học bổng nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên phấn đấu học giỏi, khắc phục khó khăn vươn lên học tốt.

Ban Chủ nhiệm Khoa Văn học đề nghị Ban cán sự các lớp lựa chọn sinh viên theo các tiêu chuẩn sau:

Đối tượng:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy thuộc Khoa Văn học, từ khóa 51 đến khóa 53.

Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi trong năm học 2008-2009 (TBCHT từ 3,2 trở lên), có nhiều đóng góp trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (tham gia hoặc đạt giải)

- Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19), có nhiều đóng góp cho phong trào của Lớp, Đoàn, Hội.

- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19).

- Sinh viên chưa từng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, quốc tế nào trong suốt bốn năm học (không tính học bổng thường kỳ và trợ cấp xã hội).

Mức học bổng: 10 suất, mỗi suất 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Mỗi lớp chọn từ 1 đến 3 sinh viên gửi lên xét chọn học bổng.

Hồ sơ xin cấp học bổng:

- Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng của lớp. Danh sách phải do Ban cán sự lớp lập ra và có chữ ký của CVHT hoặc GVCN (theo mẫu dưới đây)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

ĐTBCHT

2008-2009

Xếp loại rèn luyện

SV thuộc diện

(ghi rõ 1 trong 3 diện)Học giỏi; Cán bộ Lớp, Đoàn, Hội; SV có hoàn cảnh khó khăn

- Đơn xin cấp học bổng của các sinh viên có tên trong danh sách (theo mẫu)

Hồ sơ xin cấp học bổng gửi về Ban Chủ nhiệm Khoa trước ngày thứ Ba 22/9/2009.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Hoc bong Phan Cu De.doc)Don xin cap hoc bong Phan Cu De 41 kB2009-09-21 07:132009-09-21 07:13
Top