Học bổng Chung-Soo dành cho sinh viên Khoa Văn học năm học 2009-2010

Quỹ Học bổng Chung-Soo (Hàn Quốc) được thành lập từ năm 1962, có mục đích nuôi dưỡng nguồn nhân tài để phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của Hàn Quốc. Gần đây, Quỹ bắt đầu mở rộng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho nhiều nước trên thế giới.

Đối với Việt Nam, năm 2009 Quỹ quyết định trao tặng cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn một số suất học bổng.

Thực hiện công văn số 122/XHNV-CT&CTSV ra ngày 9 tháng 9 năm 2009 về việc Tuyển chọn sinh viên nhận học bổng Chung-Soo (Hàn Quốc) của Hiệu trưởng Nhà trường, Khoa Văn học xin thông báo tới sinh viên các lớp K51, K52 về chương trình cấp học bổng này trong năm 2009 như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

- Sinh viên năm thứ tư (K51) đã nhận học bổng này lần 1; Sinh viên năm thứ ba (K52) hệ chính quy, hiện đang học tập tại Trường.

2. Tiêu chuẩn:

2.1. Sinh viên thường

- TBCHT năm học 2008-2009 từ 3.4 trở lên, không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.5, không bị kỷ luật khiển trách

- Đạt giải NCKH từ cấp Khoa trở lên

- Điểm rèn luyện loại tốt trở lên

2.2. Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội

- TBCHT năm học 2008-2009 từ 3.2 trở lên, không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.5, không bị kỷ luật khiển trách

- Đạt giải NCKH từ cấp Khoa trở lên

- Điểm rèn luyện loại tốt trở lên

2.3. Sinh viên diện chính sách xã hội (*)

- - TBCHT năm học 2008-2009 từ 2.9 trở lên, không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.5, không bị kỷ luật khiển trách

- Đạt giải NCKH từ cấp Khoa trở lên

- Điểm rèn luyện loại tốt trở lên

3. Chỉ tiêu dành cho Khoa Văn học: 6 suất, mỗi suất giá trị 250 USD, trong đó

- 3 suất cho khóa QH-2006-X đã nhận trong năm 2008-2009, cụ thể là:

+ Nguyễn Mạnh Sơn, K51 Hán Nôm

+ Phạm Thị Thanh Mai, K51 Hán Nôm

+ Nguyễn Thị Thu Hà, K51 Văn học

Các bạn có tên nói trên sẽ được ưu tiên xét nhận tiếp học bổng nếu đủ tiêu chuẩn như trong mục 2. Nếu các sinh viên này không đủ tiêu chuẩn thì sẽ nhường lại cho các bạn sinh viên của K52.

- 3 suất dành cho sinh viên K52 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của học bổng. Nếu ba sinh viên K51 có tên ở trên không đủ tiêu chuẩn xét thì các suất này sẽ được bổ sung thêm cho K52

4. Hồ sơ xét chọn (gửi lên Khoa)

- Danh sách đề nghị của lớp (có chữ ký lớp trưởng và CVHT) theo mẫu sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBCHT

2008-2009

Điểm RL

Thành tích

cá nhân

Đối tượng

xét chọn

Địa chỉ và

ĐT liên lạc5. Thời hạn:

Đề nghị các lớp bầu xét và gửi danh sách về Khoa cho cô Nguyễn Thu Hiền trước ngày thứ Năm, 17/9/2009. Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ xét các hồ sơ hợp lệ và đúng hạn.

(*) Sinh viên diện CSXH gồm:

- Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh

- Người dân tộc ít người ở vùng cao

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

- Là người tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định

Top