Khoa Văn học xét chọn Học bổng Tố Hữu năm học 2008-2009

Học bổng Tố Hữu là học bổng thường niên do gia đình nhà thơ Tố Hữu trao tặng cho các sinh viên khoa Văn học được bắt đầu thực hiện từ năm học 2008-2009. Học bổng Tố Hữu là một phần tâm nguyện của nhà thơ Tố Hữu lúc sinh thời tha thiết được đóng góp vào việc bồi dưỡng và đào tạo các cán bộ văn học trẻ của nước nhà. Học bổng là sự tiếp sức cho các sinh viên học giỏi, có nhiều đóng góp cho phong trào chung, khắc phục khó khăn vươn lên học tốt.

Đối tượng:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy thuộc Khoa Văn học, từ khóa 51 đến khóa 53.

Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi trong năm học 2008-2009 (TBCHT từ 3,2 trở lên), có nhiều đóng góp trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (tham gia hoặc đạt giải)

- Sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19), có nhiều đóng góp cho phong trào của Lớp, Đoàn, Hội.

- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, điểm TBCHT năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên (đạt từ 2,5 đến 3,19).

- Sinh viên chưa nhận học bổng Tố Hữu trong năm học 2008-2009 hoặc chưa từng nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ tổ chức nào.

Mức học bổng: 8 suất, mỗi suất 2.000.000đ (Hai triệu đồng), sẽ trao cho các sinh viên được nhận trong Lễ khai giảng năm học 2009-2010 của Khoa, dự kiến tổ chức vào ngày 19/9/2009.

Hồ sơ xin cấp học bổng:

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu, đã gửi kèm trong công văn về các lớp)

- Bản tự thuật về bản thân (dài không quá 1 trang A4)

Thời gian nộp:

Danh sách sinh viên nhận học bổng gửi về Ban Chủ nhiệm Khoa trước ngày thứ Ba 15/9/2009. Danh sách phải có chữ ký xác nhận của GVCN hoặc CVHT.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

ĐTBCHT

2008-2009

Xếp loại rèn luyện

SV thuộc diện

(ghi rõ 1 trong 3 diện)Học giỏi; Cán bộ Lớp, Đoàn, Hội; SV có hoàn cảnh khó khăn


Top