Tuyển chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo-En của Hàn Quốc

Thực hiện công văn số 1878/CT-HSSV ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo-En lần 2 năm học 2008-2009, Nhà trường đã có thông báo gửi về Khoa như sau:

1. Chỉ tiêu dành cho sinh viên Khoa Văn học: 2 suất (trong đó có 1 suất dành cho sinh viên ngành Sư phạm)

2. Trị giá mỗi suất học bổng:

- 200 USD/1 sinh viên/ năm học

- Sinh viên được nhận học bổng lần này sẽ tiếp tục được nhận học bổng trong những năm học tiếp theo nếu vẫn duy trì được kết quả học tập và rèn luyện tốt

3. Đối tượng xét chọn: Dành cho sinh viên đại học đang học năm thứ nhất hệ chính quy

4. Tiêu chí xét chọn:

- Kết quả học tập HKI năm học 2008-2009 đạt loại Khá trở lên

- Kết quả rèn luyện HKI năm học 2008-2009 đạt loại Tốt trở lên

- Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

5. Hồ sơ xét tuyển:

- Hồ sơ gửi lên Khoa xét gồm:

+ Bản giới thiệu về bản thân (theo mẫu đính kèm)

+ Phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi nhận được học bổng (viết tay hoặc đánh máy không quá 2 trang)

+ Giấy tờ liên quan khác (nếu có như: chứng nhận hộ nghèo, đối tượng ưu tiên...)

- Hồ sơ gửi lên Trường xét: Ngoài các giấy tờ đã nêu trên, cần có Công văn của Ban chủ nhiệm Khoa, danh sách đề nghị (theo mẫu) và Bảng điểm HKI năm học 2008-2009 có xác nhận của Phòng Đào tạo.

6. Thời hạn nộp Hồ sơ:

- Các lớp nộp danh sách và hồ sơ sinh viên đề nghị nhận học bổng lên Khoa để xét chọn trước ngày thứ 6 (5/6/2009) cho cô Nguyễn Thu Hiền, Trợ lý CT&CTSV hoặc gửi vào Hòm thư của Bộ môn Văn học phương Đông.

- Khoa gửi danh sách và hồ sơ sinh viên đề nghị được nhận học bổng về Trường trước ngày thứ 2 (8/6/2009) theo công văn và thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------

Lưu ý: Toàn văn công văn này cùng các mẫu hồ sơ đã được gửi vào hòm thư của các lớp K53 vào ngày thứ 6 (29/5/2009), Lớp trưởng các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các bạn.


Top