Khảo về Chằm và Trải trong tiếng Việt cổ qua "Cư trần lạc đạo phú" của Trần Nhân Tông

KHẢO VỀ CHẰMTRẢI TRONG TIẾNG VIỆT CỔ

QUA “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ” CỦA TRẦN NHÂN TÔNG

Nguyễn Hùng Vĩ 

Trần Trọng Dương

 

Bắt đầu bằng việc ngồi đọc lại tác phẩm Cư trần lạc đạo phú của Trần Nhân Tông. Trong tác phẩm này, ở Hội năm, câu 11 (câu 63 tính theo toàn bài) ghi:

襖免绖潭蔭過務,或針或雉
琟共粥肁奴隊耉,油白油叉

GS Đào Duy Anh trong cuốn Chữ Nôm- nguồn gốc- cấu tạo- diễn biến phiên:

-Áo miễn chăn, đầm ấm qua mùa, hoặc kim hoặc chỉ;

Cơm cùng áo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu xoa.

Trăn trở với cách phiên đó, GS Hoàng Xuân Hãn phiên lại:

-Áo miển (mliển) chăn, đầm ấm qua mùa, hoặc chằm hoặc xể.

Và dường như chưa thật yên tâm với cách đọc nôm của mình, trong phần Đại ý và lược chú, GS Hoàng Xuân Hãn viết: “Áo thì mặc chằm vá, rách xể cũng chẳng hề, quí hồ ấm (hai chữ Châm và Trĩ chắc đều chép chữ nôm theo phép mượn âm; nhưng đọc thế nào thì không chắc. CN đọc kim chỉ. Theo âm thì đọc châm trễ là gần nhất, nhưng tứ không hợp. Tôi đọc chằm xể, hợp hơn, tuy rằng những âm ấy ngày nay có thể viết bằng chữ nho khác. Cũng có thể âm xể xưa là xlể)...” [tr.1118].

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Nguyen Hung Vi- Tran Trong Duong, cham va Trai.pdf)Nguyen Hung Vi- Tran Trong Duong, cham va Trai.pdf 163 kB2011-12-25 13:442011-12-25 13:44
Top