Uncategorised

TS. Hoàng Cẩm Giang

TS. Hoàng Cẩm Giang  

I. Sơ lược lý lịch  

•        Năm sinh: 1983  

•        Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ  

•        Đơn vị công tác: Bộ môn Nghệ thuật học, Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

•        Hướng nghiên cứu: Loại thể văn học, Biên kịch và chuyển thể kịch bản, Nghệ thuật học, Lịch sử điện ảnh thế giới và Việt Nam, Ngôn ngữ điện ảnh, Ký hiệu học điện ảnh 

•        Địa chỉ liên lạc: tầng 3 nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.  

•        Điện thoại cơ quan: (04) 38581165  

•        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

•        Website: khoavanhoc.edu.vn; http://hcgiang.blogspot.com/  

II. Quá trình đào tạo  

•        Đại học: 2005, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

•        Thạc sĩ: 2007, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

•        Tiến sĩ: 2013, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

III. Các công trình khoa học:  

1.    Hoàng Cẩm Giang (2005), “Tiếng thu – một cách nhìn thế giới và văn chương”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống(10), tr.14-17  

2.    Hoàng Cẩm Giang (2006), “Về truyện ngắn Những đứa con trong gia đình”, Sách Vẻ đẹp văn hoá cách mạng, NXB Giáo dục, tr.120-125.  

3.    Hoàng Cẩm Giang – Lý Hoài Thu (2006), “Một góc nhìn về quan hệ Đông – Tây qua hiện tượng phóng tác trong văn học Việt Nam thế kỷ XX”, 100 năm nghiên cứu và đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.153-171.  

4.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan; Nam Cao; Nguyễn Khải; Nguyễn Minh Châu”, Truyện ngắn Việt Nam lịch sử - thi pháp – chân dung, NXB Giáo dục, tr.489-676.  

5.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Dấu ấn phê bình phương Tây trong văn học sử miền Nam giai đoạn 1945 -1975”,Tạp chí Nghiên cứu văn học (3), tr.45-60.  

6.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Chủ nghĩa biểu hiện trong điện ảnh Đức”, Tạp chí Tia sáng (14), tr.14-17.  

7.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Điện ảnh Tân hiện thực”, Tạp chí Tia sáng (16), tr.12-15.  

8.    Hoàng Cẩm Giang (2010), “Vấn đề nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (4), tr.90-104.  

9. Hoàng Cẩm Giang – Lý Hoài Thu (2011), “một cách nhìn về "tiểu thuyết hậu hiện đại" ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (6), tr.74-88.  

10. Hoàng Cẩm Giang (2011), “Sự xâm nhập và tái sinh của một số mô thức tự sự dân gian trong văn xuôi Việt Nam từ 1986 đến nay”, Tạp chí Văn hóa Dân gian (1), tr.43-54.  

11. Hoàng Cẩm Giang (2011), "Vấn đề không-thời gian và sự xoá nhoà những đường biên trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI", Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế  "Những lằn ranh văn học" tại Đại học sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2011, tr.107-121.  

12. Hoàng Cẩm Giang (2011), “Những cách tân của Godard trong Breathless”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (4), tr.15-18.  

13. Hoàng Cẩm Giang (2011), “8 ½ của Fellini - một "phản ngụ ngôn" về giới hạn của con người”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (5), tr.10-12.  

14. Hoàng Cẩm Giang (2011), “Ivan’s childhood của Tarkovsky và niềm suy tưởng một thế giới không thể cứu rỗi”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (6), tr.18-20.  

15. Hoàng Cẩm Giang (2012), “Về “khoảng cách thẩm mỹ” và vấn đề tiếp nhận tác phẩm Bi, đừng sợ của công chúng Việt Nam đương đại”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.45-55.  

16. Hoàng Cẩm Giang (2012), "Về một dòng phim của các nhà phê bình”, Tiếp nhận nghệ thuật đương đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.56-66.  

17. Hoàng Cẩm Giang (2013), “Vietnam War” in the American cinema (1976-2000), "Vietnam in world history" International conference’s Proceeding, Hanoi 12.2013

18. Hoàng Cẩm Giang (2013), “Vị trí và vai trò của nữ giảng viên đại học từ góc nhìn nữ quyền luận”, Kỷ yếu Hội thảo “Nữ trí thức Hà Nội trong sự nghiệp phát triển Thủ đô”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.  

19. Hoàng Cẩm Giang (2013), “Vấn đề ngôn ngữ và các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Kỷ yếu hội thảo toàn quốc Ngôn ngữ và Văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.  

20. Hoàng Cẩm Giang (2014). “Tiểu thuyết đương đại như là một thế giới trò chơi”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 15/2015, tr.102-105  

21. Hoàng Cẩm Giang (2014), “Vertigo và “pure cinema” của Afred Hitchcock”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (8), tr.11-13.  

22. Hoàng Cẩm Giang (2014), “L’enfant và những sáng tạo nghệ thuật mang màu sắc “Cannes festival”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (7), tr.11-13.  

23. Hoàng Cẩm Giang (2014), “Chiến tranh Việt Nam” qua cái nhìn của các nhà điện ảnh Mỹ (1976-2000)”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (366), tr.11-13.  

24. Hoàng Cẩm Giang (2014), “Vấn đề giọng điệu trần thuật và sự phân chia khuynh hướng của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học” tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tháng 12/2014. 

25. Hoàng Cẩm Giang (2015), Vấn đề kết cấu tự sự và các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Tập 31, Số 3, Tr.13-22, tháng 8.2015  

26. Hoàng Cẩm Giang (2015), “Những câu hỏi triết học trong phim của Apichatpong”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (375), tháng 9.2015, tr. 48-51  

27. Hoàng Cẩm Giang (2015), Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI – cấu trúc và khuynh hướng, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội  

28. Hoàng Cẩm Giang (2015), “Hai thế hệ đạo diễn Trung Quốc và vấn đề tiếp nhận văn chương trong điện ảnh hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu và điện ảnh, Số 7+8, Tr. 124-131, tháng 11.2015 

29. Hoàng Cẩm Giang (2015), “Cách tân trên cơ sở bảo lưu truyền thống –một khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Số 9, Tr.100-103, tháng 12.2015 

30. Hoàng Cẩm Giang (2015),  “Diễn ngôn thể loại trong phim của Apichatpong nhìn từ lý thuyết tiếp nhận”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Điện ảnh châu Á đương đại – những vấn để lịch sử, mỹ học và phong cách (393 trang)Tr. 210-238 (28 trang), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Tháng 12.2015 

31. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Phiên dịch và cải biên: sự chuyển hóa liên ký hiệu”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 2, Tr. 54-66, tháng 2.2016

32. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Long Thành cầm giả ca từ góc nhìn nhân học văn hóa”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 381,tháng 3.2016

33. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Phạm trù “truyền thống” và diễn ngôn về căn tính dân tộc qua phim của một số đạo diễn Việt kiều”, sách Ba mươi năm Đổi mới nghiên cứu Văn học và Hán Nôm: thành tựu – vấn đề- triển vọng, NXB Đại học Quốc gia, tháng 10.2016

34. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films”, Journal of Urban Culture Research, No. 13 (12.2016), p.62-75

35. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Sự thể hiện chất liệu lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 6, 12.2016

36. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên những đường biên loại thể”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 12.2016

37. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Rashomon của Kurosawa và sự minh triết của tự sự”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 3.2017

38. Hoàng Cẩm Giang (2017), “National identity and symbolic landscapes: finding traditional spaces in the Vietnamese overseas movies”, in book      , 4.2017

39. Hoàng Cẩm Giang (2017), Thiêng và Phàm: “ký ức Phù Nam” nhìn từ “ký ức Champa”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 5.2017

  

  

 

TS. Nguyễn Thu Hiền

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 068

 • Năm sinh: 1980
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Văn học phương Đông, Khoa Văn học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 2007
 • Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Các công trình khoa học

[1] 阮秋贤2008《中越反封建家庭小说比较》,《中国现代文化与文学》2008年第5辑,第2330页。Nguyễn Thu Hiền (2008), So sánh tiểu thuyết phê phán gia đình phong kiến của Trung Quốc và Việt Nam, Tạp chí Văn hóa và văn học Trung Quốc hiện đại số 5, tr 23-30

[2] 阮秋贤2013:《莫言小说在越南》,《社会科学研究》20136,第9093页。Nguyễn  Thu Hiền (2013), Tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu khoa học xã hội số tháng 6, tr 90-93.

[3] Nguyễn Thu Hiền (2013), Vấn đề tiếp nhận Từ Chẩm Á ở Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ, Ngôn ngữ và Văn học, (Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2013), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 334-351

[4] Nguyễn Thu Hiền (2014), Vị trí của Mạc Ngôn trong lịch sử văn học đương đại Trung Quốc, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ và học viên Sau đại học, NXB Đại học Quốc gia, tr 482-508.

[5] Nguyễn Thu Hiền (2015), Từ văn học tiên phong đến điện ảnh vết thương: Trường hợp chuyển thể phim Sống, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn tập 1 số 2, tr161-173.

[6] 阮秋贤2016:《莫言小说在越南的翻译与接受》,《杭州师范大学学报》2016年第1期。Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam, Học báo Đại học Sư phạm Hàng Châu kỳ tháng 1 năm 2016, tr.78-84.

[7] 阮秋贤2016:《中国文学的另类现代性:以徐枕亚小说在越南的接受为例》,《日本、香港、亚洲和另类现代性》国际研讨会,201642-3号在日本神户大学举办。Nguyễn Thu Hiền (2016), Tính hiện đại khác biệt của văn học Trung Quốc: Trường hợp tiếp nhận tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, Hội thảo Nhật Bản, Hong Kong, Châu Á và tính hiện đại khác biệt tổ chức ở Kobe, Nhật Bản ngày 2-3/4/2016.

[8] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học hiện đương đại Trung Quốc ở Việt Nam trong 30 năm sau Đổi mới (1986-2016), Kỷ yếu Hội thảo Thành tựu văn học Việt Nam 30 năm Đổi mới, tr.185-195

[9] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam từ góc nhìn văn học sử, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Dịch văn học: Một số vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, tr.241-tr264.

[10] 阮秋贤2016:《看不清的中国新文学:从徐枕亚小说在越南的新文学意义说起》,《史料与阐释》复旦大学出版社,2016年,第333页至345Nguyễn Thu Hiền (2016), Sự mờ nhạt của văn học mới Trung Quốc: Bàn từ ý nghĩa “văn học mới” của tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, in trong Sử liệu và thông diễn, NXB Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, tr.333-tr.345.

[11] 阮秋贤2016):20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊10期,第5266页。Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu văn học hiện đại, kỳ 10, tr.52-tr.66

[12] 阮秋贤(2016):《论越南译介的台湾文学形象》第三届台越人文比较研究国际研讨会,台湾成功大学举办。Nguyễn Thu Hiền (2016), Luận bàn hình tượng văn học Đài Loan trong dịch thuật ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ 3, Đại học Thành Công Đài Loan.

[13] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật hay là “viết lại” lịch sử văn học? - Một quan sát về văn học đương đại Trung Quốc ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 30 năm Đổi mới nghiên cứu văn học, nghệ thuật và Hán Nôm: thành tựu - vấn đề - triển vọng, NXB Đại học Quốc gia, tr.663-tr.678.

 

404

404: Not Found

 

Sorry, but the content you requested could not be found

Please contact to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu.

GS.TS. Trần Nho Thìn

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 038

 • Năm sinh: 1952
 • Nơi sinh: Hà Tây
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Văn học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1979

II. Các công trình khoa học

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo chính

 1. Từ điển văn học,2 tập (viết chung). Nxb Khoa học Xã hội, 1983.
 2. Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam (viết chung). Nxb Giáo dục, 1997, 2010.
 3. Нгуен Зу и конфуцианская концепция личности (Nguyễn Du và quan niệm của nho giáo về nhân cách . Nxb Khoa học, Nauka, M., 1989, 109  tr.
 4. Nguyễn Công Trứ – về tác gia, tác phẩm (viết chung). Nxb Giáo dục, 2003
 5. Văn học trung đại Việt Nam d­ưới góc nhìn văn hoá. Nxb Giáo dục, 2003, 385 tr.
 6. Truyện Kiều (khảo- chú- bình) ,chủ biên, với sự cộng tác của Nguyễn Tuấn Cường. NXB Giáo dục, 2007.
 7. Văn học trung đại Việt Nam d­ưới góc nhìn văn hoá (Tác giả), Nxb Giáo dục, 2008, 2009, 719 tr.
 8. Tuyển tập công trình về Văn học nghệ thuật Thăng Long Hà Nội. Chủ biên và viết giới thiệu, NXB Hà Nội, 2010.
 9. Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX (Tác giả), NXb Giáo dục, 2012, 609 tr.   
 10. Phương pháp tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu giảng dạy văn học, NXB Giáo dục, 2018, 484 trang. ISBN 978-604-0-08793-5

Các bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí

 1. Ý thức về nền văn hiến dân tộc-một bộ phận cấu thành của ý thức độc lập dân tộc, Tạp chí Văn học, s.1/ 1980, tr. 97-105
 2. Một vài vấn đề đặt ra xung quanh việc phân loại thư tịch của Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú. Tạp chí Văn học, số 4/1981, tr. 14-23 .
 3. Hiện tượng vay mượn cốt truyện ở các truyện Nôm bác học giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII-nửa đầu thế kỷ XIX, Tạp chí Văn học, s. 1/1983, tr. 100-113.
 4. Tìm hiểu luận đề trong Truyện Kiều để xem xét vấn đề có hay không chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm này. Tạp chí Văn học, số 6/1983, tr. 21-36.
 5. Tìm hiểu nguyên tắc phản ánh thực tại trong văn chương nhà nho (qua thơ văn viết về thiên nhiên). Tạp chí Văn học, số 5/1986, tr. 146-154.
 6. Thiên nhiên – Một phương tiện nghệ thuật đặc thù thể hiện lí tưởng thẩm mĩ của nhà thơ xưa. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 1/1986; số 2/1990.
 7. Nhìn lại mối quan hệ giữa văn và đạo. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2/1990, tr.7-11.
 8. Từ những biến động trong nguyên tắc phản ánh thực tại của văn chương nhà nho đến bức tranh sinh hoạt nông thôn trong thơ Nguyễn Khuyến. in trong: Thi hào Nguyễn Khuyến – Đời và Thơ. Nxb Khoa học Xã hội, 1992.
 9. Sáng tác thơ ca thời cổ và sự thể hiện cái tôi tác giả. Tạp chí Văn học, số 6/1993, tr. 33-36.
 10. Mối quan hệ giữa cái tôi nhà nho và thực tại trong văn chương cổ. Tạp chí Văn học, số 2/1994, tr. 32-37.
 11. Phản ánh cuộc sống xã hội trong văn chương nhà nho: công thức và sáng tạo. Tạp chí Văn học, số 11/1999, tr. 55-64.
 12. Thơ mới, nhìn từ thơ cũ: vấn đề loại hình học của thơ hiện đại và thơ  trung đại. Tạp chí Văn học, số 1/2000, tr. 37-46.
 13. “Bình Ngô đại cáo”(của Nguyễn Trãi) dưới ánh sáng loại hình học văn hoá trung đại. Tạp chí Văn học, số 5 /2000, tr. 44-52.
 14. Mô hình hai thế giới và vấn đề phương pháp  nghiên cứu văn học Việt Nam thời trung đại (khảo sát qua Truyện Kiều). Tạp chí Văn học, số 12/2000, tr. 53-61.
 15. Bi kịch tinh thần của nhà nho Việt Nam với tính cách một nhân vật văn hoá. Tạp chí Văn học, số 7/2001, tr.49-59.
 16. Một số quan điểm nghiên cứu văn học của giáo sư­­ Trần Đình Hượu. Sách (Nhiều tác giả ) Văn học sử, những quan niệm mới, những tiếp cận mới, Viện Thông tin Khoa học xã hội xuất bản, Hà Nội, 2001, tr. 41-56.
 17. Nghiên cứu và giảng dạy văn học trung đại nhìn từ góc độ văn hoá học (qua lịch sử nghiên cứu Truyện Kiều). Tạp chí Văn học, số 2/2002, 43-50.
 18. Tính hệ thống của tiến trình lịch sử văn học Việt Nam. Tạp chí Văn học, số 7/2002, tr. 58-67.
 19. Thử phác hoạ tiến trình văn học trung đại Việt Nam (theo quan điểm của một tác gia trung đại). Tạp chí Văn học, số 5/2003, tr. 32-40.
 20. Tài tình – một vấn đề văn hoá của thời đại Nguyễn Du. Tạp chí Văn học, số 7/2003, tr. 42-54.
 21. Nguyễn Công Trứ và thời đại chúng ta. in trong: Nguyễn Công Trứ, về tác gia và tác phẩm, 2003.
 22. Cảm nhận của Nguyễn Du về xã hội trong Truyện Kiều. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 5/ 2004, tr 25-40 và 6/ 2004, tr.17-40.
 23. Đối t­ượng của phê bình văn học trong bối cảnh xã hội đ­ương đại. Nghiên cứu Văn học, số 7/2004, tr.110-115.
 24. Thông tin b­ước đầu về ứng xử của giới lí luận quốc tế đối với các lí thuyết văn học trong thế kỉ XX. Nghiên cứu Văn học, số 1/2005, tr.42-54.
 25. Cách đọc huyền thoại trong bối cảnh lí thuyết thế kỉ XX. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 6/2005, tr. 106-112.
 26. Viết lịch sử văn hoá Việt Nam: lí luận phải đi tr­ước một bư­ớc. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 5/2005, tr. 7-13.
 27. Tr­ường hợp Nguyễn Du: văn học trung đại từ chủ nghĩa dân bản đến chủ nghĩa nhân bản. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12/2005, , tr.36-44.
 28. Sử thi “Kranăng c­ướp BingKông” (dân tộc Mơ Nông). Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 3/2005, tr. 19-30 .
 29. Lịch sử đánh giá nhân vật Truyện Kiều. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 11/2005, tr. 33-37.
 30. Tr­ường hợp Nguyễn Du: văn học trung đại từ chủ nghĩa dân bản đến chủ nghĩa nhân bản. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12/2005, tr.36-44.
 31. Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ đại đến văn học Việt Nam (Quá Tần luận của Giả Nghị và văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV), trong sách Những vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy văn học, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH-NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr. 253-267.
 32. Thi pháp truyện ngắn trung đại Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9 / 2006, tr. 65-82 và số. 10/ 2006, tr. 164-184.
 33. Trào lưu chủ tình trong văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX và dấu vết ảnh hưởng của sách Thế thuyết tân ngữ, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1/2007, tr.78-104.
 34. Vai trò của biển đối với xã hội và con người Việt Nam thế kỷ XVIII  và nửa đầu thế kỷ XVIII qua một số tác phẩm văn học (trước 1858), Nguồn sáng dân gian, s. 3/2007, tr. 18-23. 
 35.  Chuyến đi dương trình hiệu lực năm 1884 và tư tưởng Cao Bá Quát, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11/2008, tr. 3-16.
 36. Tăng cường hơn nữa tinh thần đối thoại quốc tế trên Nghiên cứu Văn học , Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1/2009, tr. 35-41.
 37. Nhân cách Nguyễn Công Trứ - nhìn từ quan điểm bản thể luận, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 3/2009, tr. 14-27.
 38. Xã hội trong Truyện Kiều, in trong sách Nguyễn Xuân Lam (tuyển các tác giả ), Nghiên cứu Truyện Kiều trong thế kỷ XXI, NXb Giáo dục, 2009, tr. 423-462.
 39. Nhân vật Truyện Kiều và vấn đề tiếp cận nhân học văn hóa, in trong sách Nguyễn Xuân Lam (tuyển các tác giả ) , Nghiên cứu Truyện Kiều trong thế kỷ XXI, NXb Giáo dục, 2009, tr. 463-561.
 40. Hành trình Truyện Kiều từ thế kỷ XIX đến thế kỷ XXI, in trong sách Nguyễn Xuân Lam (tuyển các tác giả ) , Nghiên cứu Truyện Kiều trong thế kỷ XXI, NXb Giáo dục, 2009, tr. 562-593.    
 41. Một vài vấn đề đặt ra từ việc nghiên cứu so sánh văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc ,Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1/ 2010, tr.3-29.
 42. Dấu ấn ảnh hưởng của Thiên diễn luận - bản dịch Trung văn cuối thế kỷ XIX của cuốn sách Evolution and Ethics (Tiến hóa và đạo đức) – trong văn học của nhà Nho Việt Nam đầu thế kỷ XX ( một số vấn đề lý luận tiếp xúc văn hóa Đông- Tây ở đầu thế kỷ XX), Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8/2010, tr. 30-41.
 43. Từ thực tiễn văn học Việt Nam, góp thêm một tiếng nói phương pháp luận vào cuộc thảo luận quốc tế về vấn đề Nho giáo và nữ quyền , Triết học, Số 2/2010, tr. 15-23.
 44. Văn học cung đình và văn học thành thị ở Thăng Long, Tạp chí Nghiên cứu văn học, s.10/2010, tr.55-77.
 45. Nhà thơ lãng mạn đọc văn học phương Đông truyền thống : Xuân Diệu với Mơ xưa, Nghiên cứu văn học s, 6/2012, tr.41-50. 
 46. Đối thoại liên văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa và vấn đề tiếp nhận lý luận văn học phương Tây ở Việt Nam, Nghiên cứu văn học, s. 10/2014. tr. 43-56.
 47. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể như một khía cạnh của văn hóa dân tộc theo quan điểm của Geert Hofstede, Văn hóa dân gian, số. 6/2014, tr. 26-34.
 48. Công nghiệp sáng tạo và văn hóa, Văn hóa dân gian, số 2/2015, tr. 22-34.
 49. Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, Văn hóa học, số. 2/2015, tr. 37-46.
 50. Giáo sư Trần Đình Hượu và hướng tiếp cận văn hóa học trong nghiên cứu văn học, Nghiên cứu văn học, s. 5/2015, tr. 3-15.
 51. Các vấn đề của Truyện Kiều qua lịch sử tiếp nhận hai thế kỷ, Nghiên cứu văn học, số 8/2015, tr. 12-28.   
 52. Truyện Kiều và văn hóa phương Đông, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, Hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương, số, tháng 9/2010.   

Giải thưởng nghiên cứu khoa học:

 1.Giải thưởng khoa học đại học quốc gia Hà Nội năm 2009 công trình “Văn học trung đại dưới góc nhìn văn hóa”

 2. Giải thưởng sách hay năm 2013, giải Đồng công trình “Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. 

Top